Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Dospělé křesťanství

Přednášky z duchovní obnovy (Olomouc-Hejčín, 2008)
16.03.2009, kategorie: Přednáška / katecheze

Motto duchovní obnovy vedené P. Vojtěchem Kodetem, O.Carm. v květnu 2008 ve farnosti Olomouc - Hejčín bylo: „Pojďte a uvidíte!“ (Jan 1,39). Témata jednotlivých přednášek a promluv (ve čtvrtek se konal místo přednášek eucharistický průvod městem) jsou níže. Zvukové nahrávky jsou ve formátu mp3.

Neděle 18. května (slavnost Nejsvětější Trojice):
„Tak Bůh miloval svět...“(Jan 3,16) – uvedení do obnovy.
Zvuková nahrávka 1, 4 MB

Pondělí 19. května:
1) Mše sv.: „Pojď za mnou“ (Lk 5,27) – povolání k učednictví.
2) Přednáška: „Mluv, tvůj služebník poslouchá“ (1 Sam 3,10) – umění naslouchat Bohu.
Zvuková nahrávka 2, 18 MB

Úterý 20. května:
1) Mše sv.: „Všichni zhřešili“ (Řím 3,23) – cesta pokání.
2) Přednáška: „Blahoslavení milosrdní“ (Mt 5,7) – síla odpuštění.
Zvuková nahrávka 3, 18 MB

Středa 21. května:
1) Mše sv.: „Zbav nás od Zlého“ (Mt 6,13) – duchovní pouta.
2) Přednáška: „Osvobození srdce“ – modlitba za vnitřní uzdravení.
Zvuková nahrávka 4, 24 MB

Pátek 23. května:
1) Mše sv.: „Pane, nauč nás modlit se“ (Lk 11,1) – umění křesťanské modlitby.
2) Přednáška: „Marta a Marie“ (Lk 10,38–42) – jak skloubit práci s modlitbou.
Zvuková nahrávka 5, 21 MB

Sobota 24. května:
1) Mše sv.: „Kdo žízní, ať přijde...“ (Jan 7,37) – jak přijmout Ducha Svatého.
2) Přednáška: „On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm“ (Mt 3,11) – život z Ducha Svatého.
Zvuková nahrávka 6, 23 MB

Neděle 25. května (8. neděle v mezidobí):
„Jděte do celého světa!“ (Mt 28,19) – zakončení a rozeslání.
Zvuková nahrávka 7, 4 MB


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump