Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Litanie chval

07.11.2003, autor: z anglické CHO, kategorie: Materiály pro společenství

Lidé, kteří navštěvují modlitební setkání charismatické obnovy, potřebují povzbuzení k tomu, aby Boží chválu vyslovili nahlas. Taková společná hlasitá modlitba buduje atmosféru uctívání a chvály a umožňuje nově příchozím, kteří se nemodlí v jazycích, aby se připojili ke chvále celého společenství.


 


Tato Litanie chval  je v našich společenstvích úspěšně používána k pozvání účastníků k zapojení se do modlitby chval a uctívání. Volně ji rozdávejte na svých setkáních a pozvěte tak druhé k vyslovování těchto titulů Pána Ježíše. Tak tato část společné modlitby může být impulsem k tomu, aby účastníci oslovovali Pána vlastními tituly a slovy chval a může snad i přejít do závěrečného zpěvu v jazycích.


 


Chválím tě, Ježíši


Můj Živote, moje Lásko


Tvoje Jméno je nade všechna jména


Ty jsi Emanuel, Bůh s námi


Ty jsi Král králů


Ty jsi Král stvoření


Ty jsi Král slávy


Ty jsi Král vesmíru


Ty jsi Pán pánů


Ty jsi Všemohoucí


Ty jsi Kristus


Ty jsi Kristus Král


Ty jsi Beránek boží


Ty jsi Lev z Judy


Ty jsi  Hvězda jitřní


Ty jsi Cesta


Ty jsi Pravda


Ty jsi pravý Život


Ty jsi Podivuhodný Rádce


Ty jsi Kníže míru


Ty jsi Světlo světa


Ty jsi živé Slovo


Ty jsi náš Vykupitel


Ty jsi náš Mesiáš


Ty jsi Pomazaný


Ty jsi Svatý Izraele


Ty jsi Pán zástupů


 


Ty jsi Skála věků


Ty jsi Spasitel světa


Ty jsi Chléb života


Ty jsi pravý vinný kmen


Ty jsi věčný


Ty jsi ten Beránek zabitý


Ty jsi naší tvrzí


Ty jsi náš Zachránce


Ty jsi naše vítězství


Ty jsi naše spása


Ty jsi naše spravedlnost


Ty jsi naše moudrost


Ty jsi naše posvěcení


Ty jsi naše ospravedlnění


Ty jsi Ten, který jest


Ty jsi nejvyšší Velekněz


Ty jsi kámen úhelný


Ty jsi naše radost


Ty jsi moje uzdravení


Ty jsi Ten, který mne naplňuje


Ty jsi Vzkříšení a Život


Ty jsi Alfa a Omega


Ty jsi začátek i konec


Ty jsi vše, co potřebuji


Ty jsi vše, po čem toužím


Ty jsi dobrý Pastýř


Ty jsi hoden veškeré chvályPřevzato z magazínu Goodnews anglické CHO. Překlad -ta-.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump