Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Neznámý tesař

06.07.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie


Evangelium Mk 6,1-6


1Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. 2Příští sobotu začal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to u něho vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! 3Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ 4A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ 5A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. 6Divil se jejich nevíře.


Neznámý známý.


Takový byl Ježíš pro mnohé současníky, jak nám potvrdilo i vystoupení v nazaretské synagóze. Kristus se ve svém domově sice setkal s údivem (který je předstupněm otevřenosti víry), ale bohužel s údivem nevěřícím: „Přece nežijí jeho příbuzní mezi námi? Není to ten tesař?“ Jako kdyby řekli: „No ano, vždyť je to náš Fanda!“ Obyvatelé Nazareta si byli tak jistí, že vědí, co se dá očekávat a co ne, že Ježíš neměl se svou novou zvěstí žádnou šanci. Jak těžké bylo přijmout, že Ježíš není jen tesař, vysvítá také z toho, že při jiné příležitosti příbuzní měli za to, že se pomátl (3,21)!Co bylo překážkou odmítnutí? Paradoxně to, že Nazareťané Ježíše „znali“. Oproti tomu ti, kteří Ježíše neznali, očekávali překvapivě mnoho, protože on byl pro ně „nepopsaným listem“.


I nám hrozí to, co obyvatelům Nazareta, protože my také Ježíše „známe“. Avšak s tím rozdílem, že Nazareťané znali Ježíše příliš jako člověka („známe jeho matku, jeho příbuzné, prostě je to náš soused“), my příliš jako Boha, který „je v jiných sférách“ a nevstupuje do našeho života. U obou přístupů je však společné jedno: Ježíš nemá, co říct a co dát. Ježíš „není pro nás“. Máme s ním dobré „sousedské vztahy“ - nic po nás nikdy nechtěl, my od něj také ne. Nikdy nám nic zlého neudělal… ale dobrého také ne. Nemáme s ním „žádné konflikty“. Možná máme s Kristem „dobrý vztah“ podobně jako jeho sousedé v Nazaretě (chodíme „do kostela“, nevadí nám). Tak dobrý vztah… že od něj „nečekáme nic“. A najednou tento „Fanda“ klade nárok, že je někdo víc než pouhý soused a řemeslník! Slibuje, že má moc proměňovat naši šedou existenci - svým slovem a činy. Protože on není pouhý tesař. Lépe řečeno - on je ten tesař, který má mimořádně účinné nástroje. Opracovává nás, aby si z nás vytvořil něco nového, „novou nádobu“, podobně jako s Pavlem (Sk 9,15).Tento tesař však nechce opracovávat „nás bez nás“. Očekává naši víru - naše ano, že se chceme podvolit jeho rukám. „Ano“, že důvěřujeme jeho moci. „Ano“, že čekáme od něj dobré věci. „Ano“, že jeho moc je větší než všechno to negativní, co prostupuje naše dny. A že tato moc obrábí naše ztvrdliny a odstraní shnilé části.


Věříš, že Ježíš je víc než pouhý tesař? A věříš, že Ježíš není „Bůh v oblacích“?


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump