Duchovní cvičení ANAMNÉZA

1. - 5. května 2023 | Tuchoměřice

Místo: klášter Tuchoměřice

Bůh s lidmi komunikuje

Spiritualita Komunity Chemin Neuf má kořeny v ignaciánské tradici a v charismatické obnově. Z obou těchto kořenů vyplývá přesvědčení, že Bůh může s lidmi mluvit přímo a překvapivě osobním způsobem. Klíčem je uvěřit, že Bůh s námi prostřednictvím důvěrných zkušeností komunikuje.

Anamnéza – čtyřdenní duchovní cvičení

Na základě tohoto přesvědčení nabízí Komunita Chemin Neuf vedle ignaciánských týdenních exercicií také čtyřdenní duchovní cvičení zvaná anamnéza. Název těchto cvičení je inspirován lékařstvím. Anamnéza (slovo pochází z řečtiny a znamená rozpomínání, vzpomenutí) je soubor informací potřebných k bližší analýze zdravotního stavu pacienta, a to zejména z jeho minulosti.

Tak jako v případě zdravotních problémů vyhledáme lékaře, tak v případě například problematických vztahů, mimořádných událostí v životě, tíživých období života atd. mohou být problémy duchovní povahy. Toužíme svěřit vše Bohu, aby uzdravil v našem životě to, co nás trápí, abychom mohli žít v radosti a svobodě Božích dětí.

Na cestě k tomuto cíli je ovšem třeba provést „anamnézu“ – podívat se zpět na svůj život. Je třeba mít odvahu otevřít prožívané těžkosti a problémy, poničené vztahy aj. a vystavit se Božímu světlu, světlu Ducha Svatého.

To vše se děje (stejně jako při exerciciích) v časech: 

  • osobní modlitby s nasloucháním Božímu slovu; 
  • společné modlitby;
  • přednášek;
  • každodenního osobního duchovního doprovázení.

Přejeme vám odvahu vstoupit na tuto cestu. I zde ale platí: Pravda vás osvobodí.

Přihláška a více informací zde.