Seminář Otcovo srdce pro kněze, pastory a řeholníky

19. – 24. února 2024 | Želiv

Seminář Otvocovo srdce 

Kde: Klášter Želiv

Kdy: 19. –  24. února, 2024 

Anotace: Seminář Otcovo srdce je zaměřený na zakoušení Boží Otcovské lásky a na zakořenění v identitě Božích synů a dcer.  V tomto termínu je  speciálně určený pro kněze, řeholnice, řeholníky, pastory, kazatele, farářky a faráře...
Pořadatélé semináře nabízí:

  • službu těm, kdo obvykle slouží

  • příležitost k duchovnímu občerstvení

  • jeden z nástrojů duchovní péče, který mohou po osobní zkušenosti doporučit i těm, které duchovně doprovází

  • jedinečnou příležitost pro setkání duchovních vedoucích spolu navzájem a  napříč denominacemi.

Více informací: zde 

Příhlášování: zde