9 dní k navázání přátelstvím s Duchem Svatým

Raniero Cantalamessa

Raniero Cantalamessa O.F.M.Cap. (1934) je italský katolický teolog, františkán, kněz a kardinál. Člen Mezinárodní teologické komise (1975-1981) a 12 let člen katolické delegace pro dialog s letničními církvemi. V roce 1979 rezignoval na svou učitelskou pozici a stal se kazatelem evangelia na plný úvazek. 

Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez něho se nemůžeme modlit, chápat Písmo svaté ani milovat.

Duch Svatý nás posiluje. Ježíš sám nám to slíbil: "Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí" (Sk 1,8)

Knihu lze zakoupit

Karmelitánské nakladatelství - www.cirkev.cz
Nakladatelství Paulínky - www.paulinky.cz