Časopis Effatha

Magazín pro katolickou charismatickou obnovu. 

Časopis, který se zabývá tématy blízkými charismatické obnově a informuje o dění v obnově u nás i v zahraničí.

Redakční tým
Šéfredaktorka: Pavlína Bílková;
Redaktoři: Kateřina Lachmanová; Ignác Mucha, Tomáš Audy
Grafická úprava: Josef Karhan

Aktuální číslo

V čísle 2 / 2022 najdete

  • Zamyšlení Jiřího Ungera (tajemník České evangelikální aliance)

  • Konference POSLANÝ z Valašských Klobouk

  • Svědectví z konference

  • Recenze Jany Svobodové FMA (Ježíši, postarej se ty!)

  • Z promluvy papeže Františka: Strach je naším každodenním nepřítelem 

  • Rozhovor se salesiánkou Janou Svobodovou: Terapie Božím slovem

  • Z farností: Katechetka, katecheta - job století 

  • Představení: Manželské večery

  • Víra v Rusku navzdory všemu (inspirace)

  • Pozvánka na Charismatickou konferenci do Brna

Celé číslo ke stažení zde.

Časopisy ke stažení

2022

Effatha 2022-1
vzpomínka na Ludvíka Kolka  |  otevřené nebe nad Horažďovicemi (svědectví S.M. Vlasty Čaplové)  |  papež František vyzývá Obnovu ke službě chudým  |  Mary's Meals  |  rozhovor s P. Jakubem Sadílkem  |  svátost smíření ve světle Ducha svatého (P. Josef Prokeš)  |  Bůh uzdravuje (svědectví ze Semináře)  |  inspirace: Život s Bohem jako tanec  |  Godzone tour posilující (svědectví Mirka Přikryla)  | Evropské shromáždění Obnovy  |  novinky v Národním týmu obnovy

Effatha 2022-2
zamyšlení Jiřího Ungera (tajemník České evangelikální aliance) | konference POSLANÝ z Valašských Klobouk | 
svědectví z konference | recenze Jany Svobodové FMA (Ježíši, postarej se ty!) | z promluvy papeže Františka: Strach je naším každodenním nepřítelem | rozhovor se salesiánkou Janou Svobodovou: Terapie Božím slovem | z farností: Katechetka, katecheta - job století | představení: Manželské večery | víra v Rusku navzdory všemu (inspirace) | pozvánka na Charismatickou konferenci do Brna

2021

Effatha 2021-1
i když fíkovník nevypučí - rozhovor s P. Michaelem Špilarem | House of the Open door | změna ve vedení koordinátorky Charismatické obnovy | rozhovor s Pavlou Petráškovou | P. Adolf Kajpr - Český jezuita na cestě k blahořečení | trochu jiné Camino - svědectví | kurzy Alfa nově 

Effatha 2021-2
prorokování online | formace vedoucích pod hlavičkou Charis  |  kázání papeže Františka o Duchu svatém  |  rozhovor s Markem Novákem  |  seminář Obnovy v Praze Kobylisísch  | Siriri  |  modlitby 24-7  |  iniciativa smíření na Bílé Hoře

2020

Effatha 2020-1
postní zamyšlení P. Bogdana Stepiena | představení - Chiara Amirante |  zamyšlení Pavlíny Bílkové na téma korona-krize | svědectví s. Jany Svobodové FMA | výslech o životě - Veronika Filipová | papež František charismatikům | reportáž sester karmelitek | prorocký vhled - Hany Soryal | rozhovor s Tomášem Lachmanem

Effatha 2020-2
konference o evangelizaci (reportáž P. Petra Bulvase) | ukázka z knihy Kérky na srdci | P. Raniero Cantalamessa kardinálem | výslech o životě - manželé Šmerdovi | koncert pro Mary´s Meals | ukázka z knihy rozhovorů s Alešem Opatrným | blízko v Kristu není pouhá fráze (inspirace) | kurzy Alfa ONLINE | Svědectví Dany Fraňkové | chvalozpěvy 9 (nové písně Chapely)

2019

Effatha 2019-1
představujeme: House of the Open Door | výjimečný svědek - svědectví z knihy Zázraky otce Pia | výslech o životě - P. Vojtěch Koukal | inspirace : ukázka z knihy Člověk mezi vírou a ateismem - Madeleine Delbrêl | Jak si mě našlo Mary´s Meals | kurzy Alfa | Bůh jako planoucí oheň - P. Raniero Cantalamessa | Ekumenická pouť za usmíření | představujeme : ICEJ | 

Effatha 2019-2
Ohlédnutí za konferencí - reportáže | Společenství Vstaň a choď | výslech o životě - manželé Kutilovi | svědectví Václava Vendelína Hájka OFS | inspirace : Jak se bránit před duchovní manipulací - Robert Dojčar | Vyučování: Pošmourná nábožnost - Lubomír Ondráček | Centrála Charis zahájila činnost

Effatha 2019-3
Marie Šindelková - reportáž o životě a službě v Tanzánii | změny v kurzech Alfa | Pán se stará - kniha P. Josefa Prokeše | výslech o životě - Libor Kučera | svědectví z Otcova srdce manželů Martinkových | Lucy Nečesalová (Mary´s Meals) - svědectví | zamyšlení Pavlíny Bílkové | inspirace: Hany Soryal | přímluvné modlitby u sv. Voršily v Praze

2018

Effatha 2018-1

výslech o životě - P. Petr Hruška | představujeme: Jak muslim našel Krista | recenze Juraje Dovaly na knihu Evangelium podle Jóba - | inspirace: zázrak jednoty křesťanů - Damian Stayne | fejeton Jířího Ozzyho Černého | svědectví Aleny Konečné | seminář Obnovy v Zábřehu | konference o evangelizaaci | Duch svatý - Duch rozlišování (ukázka ze Svatodušní novény) | RELay | ukázka z knihy Proměna farnosti 

Effatha 2018-2

ohlasy z charismatické konference | výslech o životě - manželé Fabianovi | Mary´s Meals aneb „S jídlem je to lepší" | prorocké setkání v Assisi | CHARIS místo ICCRS a Fraternity komunit | představujeme: Otec Michael Gwinnell | 

Effatha 2018-3

konference o evangelizaci (reportáž)  |  rozhovor s bratrem Columbou CFR o charismatu uzdravování a zázraků a  jeho použití při evangelizaci v ulicích města Derry  |  výslech o životě: manželé Jana a Ludvík Klimešovi  |  P. Daniel Vích: Nové poutní místo v Kravaříc?  |  Carlo Carretto: Setkářské sklony  |  dopis z Karmelu sv. Josefa  |  jak otec Pio odkláněl bombardéry

2017

Effatha 2017-3

Golden Jubilee v Římě | novinky v Kurzu Alfa  |  zemřel prorok P. Peter Hocken  |  výslech o životě: Klára Kudlová roz. Lukavská  |  psychologie jako náboženství (recenze)  |  svědectví z JUMPU  |  zamyšlení Katky Lachmanové:  Dar nejvzácnější   |  inspirace: P. René-Luc a evangelizační škola CapMissio  |  inspirace: Tvůrčí chvála