Seminář Život v Duchu

Co vlastně Semináře Obnovy v Duchu svatém jsou a jak vznikly?

V roce 1967 na duchovní obnově Univerzity Duquesne (čti djukejn) v Pennsylvánii zažila skupina katolických studentů křest v Duchu svatém. Tato událost, pro kterou teologicky připravil půdu pár let předtím ukončený II. vatikánský koncil, se začala považovat za vznik charismatické obnovy v katolické církvi. Množství katolíků, kteří prožili křest v Duchu, následně začalo dramaticky růst.

Právě zkušenost křtu v Duchu svatém, někdy také nazývaná jako vylití Ducha svatého, je jádrem identity charismatické obnovy a také tím, co měla a má do církve přinášet. Je to nezasloužená milost, kterou nezískáváme tím, že bychom splnili nějaké podmínky. Jako u jakékoliv jiné milosti, kterou chce Bůh štědře rozdávat, je však naprosto zásadní otázka lidské dispozice, naší osobní otevřenosti pro vše, co chce Bůh v našem životě konat. Proto se už od začátku 70. let začaly v prostředí charismatické obnovy používat semináře Život v Duchu (Life in the Spirit Seminars), nejprve v USA a postupně i celosvětově, vydávané i pod různými jinými jmény. Semináře Obnovy nejsou svým účelem vzdělávací či katechetické. Seminář má za úkol ve své první části skrze osobní a společnou modlitbu a skrze sdílení ve společenství vytvořit prostor pro smíření s Bohem, uzdravení a odevzdání života Ježíši a tím účastníky disponovat pro přijetí milosti křtu v Duchu svatém. Ve své závěrečné části (po modlitbě za vylití Ducha svatého) se seminář věnuje tomu, jak z milosti křtu v Duchu dlouhodobě žít.

Regionální poradci

Úkolem regionálních poradců je pomáhat svými zkušenostmi potenciálním organizátorům seminářů.
Oblast Jméno E-mail
Brno o. Petr Beneš kancelar@farnostzidenice.cz
Brno Marcela Dubská dubskamar@seznam.cz
Brno manželé Němečkovi

ranemec@centrum.cz
mjanska@centrum.cz

Brno Komunita Emmanuel www.emmanuel.cz
Brno - venkov Petr a Jitka Šmerdovi

petrsmerda@volny.cz
jitkasmerdova@volny.cz

České Budějovice s. Zdeňka Maňáková zdenka.dendy@centrum.cz
Česká Třebová Helena Johnová helenajo@seznam.cz
Český Těšín / Jablunkov Ryszard Fajkus ryszard.fajkus@seznam.cz
Frýdek-Mistek Ivana Přikrylová Iviste@seznam.cz
Hluk manželé Elsnerovi vasek.elsner@seznam.cz
Kopřivnice Libor a Marie Štefkovi libor.stefek@seznam.cz
LIberec S. Michaela Přibylová OSF pribyk@email.cz
Olomouc - Dolany komunita Blahoslavenství dolanykom@seznam.cz
Praha Jana a Marek Poláškovi marekpolasek@gmail.com
Praha Báří a Petr Škáchovi petr.skacha@gmail.com
Plzeň o. Bogdaň Stepieň stepien@bip.cz
Sušice Marek Novák hwest@seznam.cz