NÁRODNÍ TÝM

Národní tým CHARIS má za úkol především budovat vztahy, vzájemnou spolupráci a jednotu mezi modlitebními společenstvími, komunitami, projekty a dalšímu realitami, které se považují za součást katolické charismatické obnovy. Národní tým CHO v tomto procesu zaujímá koordinační a služebnou roli a snaží se tohoto cíle dosáhnout formačními, organizačními, informačními a různými jinými podpůrnými aktivitami. Zároveň s tím zprostředkovává komunikaci charismatické obnovy v ČR jak s místní církví, tak s orgány CHARIS na evropské i mezinárodní úrovni.

Pavla Petrášková

Národní koordinátorka Obnovy.
Žije v Praze a pracuje jako středoškolská učitelka angličtiny.  Po studiu na vysoké škole strávila rok jako členka evangelizační komunity Sion v Anglii. Byla v zakládajícím týmu táborů pro mládež Entercamp a Runway camp. Leží jí na srdci evangelizace a formace laiků ke službě, zvlášť v oblasti objevování a rozvíjení charismat.

Katka Lachmanová

Žije v Praze byla koordinátorkou Obnovy v ČR (2005 - 2020) a členkou evropského týmu ICCRS. Po převratu působila tři rok v evangelizační škole ICPE na Maltě studovala teologii a psychologii v Římě. Je zakladatelkou tábora pro mladé JUMP. V současnosti pracuje pro dvě křesťanská vydatelství a v dramaturgii diskusních pořadů TV Noe. Často přednáší na duchovní témata a píše knihy a články z oblasti křesťanské spirituality.

Pavlína Bílková

Žije v Praze. S obnovou se setkala v roce 1993 díky semináři Život v Duchu ve farnosti na pražském Chodově. Rok a půl strávila na formaci v komunitě Chemin Neuf ve Francii. Jezdí na letní tábory Jump, ve své farnosti se věnuje přípravě katechumenů na křest a vede redakci časopisu Effatha.

Miroslav Přikryl 

Žije ve Frýdku-Místku a pracuje na biskupství Ostravsko-Opavském jako vedoucí odboru dotačních projektů a církevní turistiky.  Věnuje se vedení chval a aktivitám podporujícím večery chval v ČR. Vede Chapelu, která doprovází chválami Katolické charismatické konference a s Chapelou nahrál již 9 CD chvalozpěvů.

Katka Odvodyová

Studuje posledním rokem Regionální rozvoj  v Brně, pochází ze západních Čech. Pracuje na Tiskovém středisku ČBK. Absolvovala animátorský kurz v Plzeňské diecézi a Godzone školu na Slovensku. Zapojuje se do organizování akcí pro mladé a je součástí Vysokoškolského katolického hnutí v Brně. Věnuje se evangelizaci mládeže na středních a vysokých školách.

P. Vojtěch Koukal

Regionální představený bratří z Komunity Blahoslavenství pro Evropu a Blízký východ. Studoval spiritualitu na papežském institutu v Římě. Věnuje se formaci, doprovázení a vedení duchovních cvičení. Je referentem Farních evangelizačních buněk pro ČR. Leží mu na srdci evangelizace a důležitost zdravé vize pro církev dnes a s tím související formace kněží a laiků.

Eva Beranová

Žije ve Východních Čechách. S manželem vedou organizační tým charismatického setkání New Dawn, které se každoročně koná ve františkánském klášteře v Hájku. Vede chvály, příležitostně organizují kurzy, semináře a přednášky. Angažuje se také v zapojení křesťanů do politiky a dalších oblastí života.

Marek Novák

Žije v Sušici. Na srdci mu leží formace křesťanů a rozvíjení darů a charismat, zvláště proroctví a modlitby za uzdravení. Je součástí seminářů Otcovo srdce. Pracuje pro nadační fond Credo, díky kterému pořádá kurzy a semináře, příležitostně přednáší a snaží se napomáhat Duchu svatému tam, kde působí.

Marcela Dubská

Žije v Brně. Vystudovala VUT v Brně. Pracuje jako projektant pozemních staveb a požární bezpečnosti budov. Je svobodná. Vede Večery chval v Brně - Husovicích, pořádá semináře obnovy, obnovy pro mládež a městské misie. V rámci charismatické konference v Brně má na starosti plány a stavby v halách, rozmístění a realizaci jednotlivých sektorů.

P. Jakub Sadílek

Představený františkánů, aktuálně žijící v Praze. Vnímá touhu vracet Bohu i ostatním dar víry, který gratis dostal při projekci filmu Ježíš na protestantské evangelizaci Billy Grahama v Praze. S přáteli (laici i zasvěcené osoby i kněží) se věnuje od roku 2009 městským misiím. Na srdce mu Bůh vložil také téma smíření mezi církvemi, národy a kontakt s uprchlíky.

Rostislav Šerý

Je otec dvou dětí a hlavním vedoucím děkanátního společenství Projekt ON. Ve společenství má kromě vedení na starost formaci členů a službu přímluvné modlitby. Na srdci mu leží formace klíčových lidí a vedoucích společenství, aby se každé společenství stalo bezpečným domovem  a místem pro růst v nadpřirozené službě a Božích darech.