Bůh své bitvy neprohrává

P. Vojtěch Kodet

Vojtěch Kodet O.Carm., ThD., je karmelitánský kněz a oblíbený autor křesťanské literatury.

Pravidelně přednáší na Charismatické konferenci, připravuje a organizuje letní tábory pro mládež zvané JUMP, přednáší a dává duchovní cvičení pro kněze, řeholníky i laiky. 

V obsáhlém knižním rozhovoru líčí svůj životní příběh. Postupně poznáváme jeho předky, dědečka, který prošel ruským zajetím, otce, bývalého politického vězně, a další členy rodiny. P. Kodet vzpomíná na dětství na venkově, hledání životní cesty, poměry v litoměřickém semináři, kněžské štace i sledování ze strany StB, na obnovu kláštera v Kostelním Vydří nebo svou službu exorcisty. V otevřeném dialogu líčí i nelehká období života a otevírá témata, která jsou pro něj důležitá: víra jako osobní vztah, odpuštění, uzdravení, umění rozlišování nebo život s Božím slovem.

Knihu lze zakoupit

Karmelitánské nakladatelství - www.cirkev.cz
Nakladatelství DORON - www.doron.cz
Nakladatelství Paulínky - www.paulinky.cz