CHARIS místo ICCRS

Administrator

Jak mnozí víte, jedna z věcí, na kterou se papež František soustředí za svého pontifikátu, je reorganizace některých vatikánských struktur. Někteří to vítají, jiní se těchto změn obávají a upřednostňují status quo. Ve svém vánočním proslovu r. 2016 promluvil František k římské kurii těmito slovy: „Reforma je především známkou života, je známkou církve, která jde dopředu, která je živá, a právě proto potřebuje reformy. Ty nejsou cílem samy v sobě, ale jsou součástí procesu růstu. A především patří k obrácení."


A toto je širší kontext, v němž papež oslovil KCHO, aby pracovala na ustanovení „one single Service", jediného mezinárodního ústředí ve službách Obnovy. Charismatická obnova má od svých prvopočátků v r. 1967 rostoucí vědomí církevní identity. Už v roce 1974 papež Pavel VI. ustanovil kardinála Suenense poradcem KCHO. Záhy bylo ustanoveno koordinační centrum ICCRO, které sídlilo nejprve v Ann Arbour v USA a poté v Belgii - právě na pozvání kard. Suenense. Od r. 1985 bylo na pozvání Jana Pavla II. přeneseno přímo do Vatikánu.

Od roku 1990 obdržel navíc uznání papežského práva network nových závazných komunit, vzniklých na bázi KCHO. Organizace vešla ve známost pod názvem „Katolická fraternita závazných komunit a společenství". Cílem bylo posilovat pouto těchto komunit s církví a spolupracovat v oblasti nové evangelizace a ekumeny. Roku 1993 obdrželo papežské uznání i ICCRS, jehož úkolem bylo pastoračně sloužit všem charismatickým entitám po celém světě.

Kairos pro Obnovu

V dubnu 2016 mě pozval papež František na soukromou audienci. Já a Pino Scafu- ro z Argentiny (Michelle za ICCRS, Pino za Fraternitu komunit - pozn. red.) jsme byli pověřeni formulovat strukturu a stanovy nové služby Obnově, a to pod dohledem vatikánské kongregace pro laiky. Už při oslavách Jubilea Obnovy v létě 2017 byl podepsán zakládající dokument.

Papež František to vidí jasně jako „kairos" (čas mimořádného Božího působení) pro celou Obnovu. Při oslavách Jubilea připomněl, že „padesátiny bývají v životě chvílí, aby se člověk zastavil k reflexi, aby setřásl prach, který nabral cestou, a vyrazil vpřed s novou silou."

Za pomoci kongregace pro laiky a po mnohých konzultacích jsme tedy připravili počáteční stanovy pro tuto novou mezinárodní službu Obnově, která se má jmenovat CHARIS. Oficiálně má začít fungovat o Letnicích 2019. Do té doby normálně pokračuje služba ICCRS a kontinentálních týmů. Pochopitelně, má-li být nové mezinárodní těleso efektivní, bude nutné, aby se zapojili všichni. Ve všech oblastech světa probíhá reflexe a rozlišování na téma, jaké struktury potřebujeme na národní úrovni, aby KCHO mohla růst a dál se rozvíjet i nadále. Nyní po oslavách Jubilea musíme dovolit Pánu, aby obnovil všechno. Proto přijměme každý svou roli v této době, pod vedením Ducha svátého, přivítejme novou kapitolu dějin Katolické charismatické obnovy.

Tento text vyšel v časopise Effatha č.2/2018.