Křest v Duchu svatém

Dokument Křest v Duchu svatém vyšel v roce 2017 u příležitosti 50. výročí vzniku Katolické charismatické obnovy pod hlavičkou doktrinální komise ICCRS (nyní CHARIS International – koordinační ústředí Obnovy se sídlem ve Vatikánu). Zkoumá nejen biblické a patristické prameny, souvislost s iniciačními svátostmi a pastorační aspekty, ale především mnohotvárné ovoce této milosti, která proměňuje životy milionů lidí po celé světě.

Charles Whitehead, někdejší prezident Rady ICCRS: "Nabízí se tu vynikající teologický rámec a solidní pastorační směrnice, abychom křest v Duchu svatém lépe chápali, přijímali ho a předávali druhým, ale hlavně abychom z něj žili – vždyť jde o naprosto klíčovou milost Katolické charismatické obnovy."

Kard. Raniero Catalamessa, papežský kazatel a teologický poradce CHARIS: "Pojem křest v Duchu není vynález Charismatické obnovy, dokonce ani letničního hnutí, které ji předešlo. Sám Ježíš o něm mluvil, když apoštolům předpovídal Letnice (Sk 1,5). A moc Ducha svatého se nevytratila, „ruka Páně se nezkrátila“: Kdokoli přijme křest v Duchu správně disponován, bude zakoušet stejné ovoce jako my starší před mnoha lety, jako apoštolové a první křesťané, o nichž čteme ve Skutcích."

Ralph Martin, teolog a zakladatel Renewal Ministries (USA), poradce Papežské rady pro novou evangelizaci: "Dokument bude cenným zdrojem pro ty, kdo se snaží hlouběji porozumět fenoménu křtu v Duchu svatém a vysvětlovat jeho podstatu druhým, ať už v rámci Obnovy nebo v širší církvi. A jelikož nelze mít novou evangelizaci bez nových Letnic, objevuje se opravdu v příhodné době."

Knihu lze zakoupit

Karmelitánské nakladatelství - www.cirkev.cz
Nakladatelství DORON - www.doron.cz                                                                                                                  Nakladatelství Paulínky - www.paulinky.cz