Nové číslo 2023-3

V čísle 3 / 2023 najdete

  • papež František: Chvála je jako schodiště.

  • Večery chval v Liberci: Již 10 let chválíme Pána. 

  • rozhovor: Dýchat s doširoka otevřenými obzory.

  • ohlédnutí: Katolická charismatická konference v Brně 2023.

  • svědectví: "Mrtvý Kristus" ve mně. 

  • svědectví: Na konferenci po dvaceti letech.

  • svědectví: Další konferenční "comeback".

  • Společesntví Abel 

  • Komunita Blahoslavestvní: Střelice. 

  • kniha: Tajemství olivovníku (Johannes Fichtenbauer). 

Celé číslo ke stažení zde.
Starší čísla naleznete v sekci časopisu Effatha.