Síla přímluvné modlitby

Kateřina Lachmanová

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. (*1964), bývalá koordinátorka charismatické obnovy v současnosti pracuje pro dvě křesťanská vydatelství a v dramaturgii diskusních pořadů TV Noe. Často přednáší na duchovní témata a píše knihy a články z oblasti křesťanské spirituality. 

Přímluvná modlitba není totéž co prosebná modlitba. Prosit můžeme jak za druhé, tak i jen za sebe a za své potřeby. Prosit za sebe není nic špatného. Písmo nás často vybízí, abychom se obraceli na Boha s dětskou důvěrou ve všech svých potřebách. Na rozdíl od prosby je ale přímluva zaměřena především na druhé a na jejich potřeby.
Někdy ovšem propadáme pocitu, že modlit se za druhé a za svět je tou nejméně efektivní službou, jakou člověk může konat. Přímluvná modlitba je ale duchovní zbraní těžkého kalibru, nikoli nouzovou vycpávkou volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumějí nebo nemohou. Jejím prostřednictvím se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se ve svůj čas projeví viditelným způsobem.

Knihu lze zakoupit

Karmelitánské nakladatelství - www.cirkev.cz
Nakladatelství DORON - www.doron.cz
Nakladatelství Paulínky - www.paulinky.cz