Tajemství olivovníku

Když apoštol Pavel v 11. kapitole listu Římanům představuje Boží plán s Izraelem a ostatními národy, vykresluje ho pomocí obrazu ušlechtilé olivy a nazývá jej „tajemstvím“. Naprosto uchvácen Boží moudrostí volá: „Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! ‚Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?‘“ (Ř 11,33–34).

Autor se ve své knize snaží toto velké tajemství poodhalit.

Johannes Fichtenbauer se narodil roku 1956 ve Vídni. Vystudoval katolickou teologii a více než dvacet let sloužil jako vrchní jáhen vídeňské arcidiecéze pod vedením kardinála Christopha Schönborna (byl zodpovědný za přípravu trvalých jáhnů a ekumenismus). Nyní působí jako předseda Evropské sítě komunit (ENC) a také jako evropský ředitel iniciativy TJCII, o níž je mimo jiné tato kniha.

Knihu lze zakoupit

Karmelitánské nakladatelství - www.cirkev.cz
Nakladatelství DORON - www.doron.cz                                                                                                                  Nakladatelství Paulínky - www.paulinky.cz