ANAMNÉZA – duchovní cvičení v tichu

6. - 10. května 2024 | Tuchoměřice

ANAMNÉZA – duchovní cvičení
v tichu

Kde: komunitní klášter v Tuchoměřicích 

Kdy: 6. - 10. května 2024

Anotace: Spiritualita Komunity Chemin Neuf má kořeny v ignaciánské tradici a v charismatické obnově. Z obou těchto kořenů vyplývá přesvědčení, že Bůh může s lidmi mluvit přímo a překvapivě osobním způsobem. Klíčem je uvěřit, že Bůh s námi prostřednictvím důvěrných zkušeností komunikuje.

Na základě tohoto přesvědčení nabízí Komunita Chemin Neuf vedle ignaciánských týdenních exercicií také čtyřdenní duchovní cvičení zvaná anamnéza. Název těchto cvičení je inspirován lékařstvím. Anamnéza (slovo pochází z řečtiny a znamená rozpomínání, vzpomenutí) je soubor informací potřebných k bližší analýze zdravotního stavu pacienta, a to zejména z jeho minulosti. Tak jako v případě zdravotních problémů vyhledáme lékaře, tak v případě například problematických vztahů, mimořádných událostí v životě, tíživých období života atd. mohou být problémy duchovní povahy. Toužíme svěřit vše Bohu, aby uzdravil v našem životě to, co nás trápí, abychom mohli žít v radosti a svobodě Božích dětí.

Na cestě k tomuto cíli je ovšem třeba provést „anamnézu“ – podívat se zpět na svůj život. Je třeba mít odvahu otevřít prožívané těžkosti a problémy, poničené vztahy aj. a vystavit se Božímu světlu, světlu Ducha Svatého.

To vše se děje (stejně jako při exerciciích) v časech:

  • osobní modlitby s nasloucháním Božímu slovu;
  • společné modlitby;
  • přednášek;
  • každodenního osobního duchovního doprovázení.

Přejeme vám odvahu vstoupit na tuto cestu. I zde ale platí: Pravda vás osvobodí.

Cena: Doporučený příspěvek je: 4000,- až 5000,- Kč; příplatek za samostatný pokoj: 1500 Kč

Finance nemají být překážkou účasti na duchovních cvičeních! V případě potřeby nás kontaktujte.

Web: zde

Přihlášky: zde