Co je světu slabé, vyvolil si Bůh - adventní DC

8. - 11. prosince 2022 | Dolany

Místo: Komunita Blahoslavenství Dolany

Přednášky: P. Vojtěch Koukal, sr. Lucia Kopasová, Věra Kulišťáková

Jaký postoj zaujmout ke svým slabostem? Jak rozlišit, s jakou slabostí se smířit a kde se usilovat o změnu a růst? Jak se na mou slabost dívá Bůh?

Součástí programu jsou přednášky, osobní čas adorace, společná liturgie, možnost duchovního rozhovoru a zpovědi. Od čtvrtka večera do soboty večera jsou účastníci pozváni vstoupit do ticha, a tím se lépe disponovat pro Pánovo působení ve svém srdci.

Duchovní cvičení začínají vždy ve čtvrtek mší svatou v 18:00 a končí v neděli po obědě kolem 14:00.

Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek (odkaz na přihlášku níže). V případě, že se nemůžete zúčastnit setkání nebo duchovních cvičení, na které jste se přihlásili, včas nám to oznamte na e-mailovou adresu: akce@blahoslavenstvi.cz nebo telefonicky: 776041342

Pro vaši informaci uvádíme, že všechny náklady spojené s duchovním cvičením (ubytování, strava, režijní náklady) činí 2100,- Kč na jednoho účastníka. Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu Vám předem děkujeme. 

Přihlášky ZDE.