Jak se dotknout Boha - postní DC

23. - 26. března 2023 | Dolany

Místo: Komunita Blahoslavenství Dolany

Přednáší sr. Veronika Barátová

DC pro všechny, kdo touží po hlubším životě s Bohem, kdo chtějí hlouběji proniknout do podstaty křesťanství prostřednictvím trochu jiného pohledu na víru, lásku a naději. Co nás může oddělit od víry, lásky a naděje a jak tyto tři věci žít v tomto světě, v utrpení, v únavě...?

Součástí programu jsou přednášky, osobní čas adorace, společná liturgie, možnost duchovního rozhovoru a zpovědi. Od čtvrtka večera do soboty večera jsou účastníci pozváni vstoupit do ticha, a tím se lépe disponovat pro Pánovo působení ve svém srdci.

Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek (odkaz na přihlášku níže). V případě, že se nemůžete zúčastnit setkání nebo duchovních cvičení, na které jste se přihlásili, včas nám to oznamte na e-mailovou adresu: akce@blahoslavenstvi.cz nebo telefonicky: 776041342

Pro vaši informaci uvádíme, že všechny náklady spojené s duchovním cvičením (ubytování, strava, režijní náklady) činí 2100,- Kč na jednoho účastníka. 

Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu Vám předem děkujeme. 

Duchovní cvičení začínají vždy ve čtvrtek mší svatou v 18:00 a končí v neděli po obědě kolem 14:00h.

Přihlásit se můžete ZDE.