Jak žít v Boží přítomnosti?

15. - 19.listopadu 2023 | Dolany

Jak žít v Boží přítomnosti? 

Duchovní cvičení pro všechny 

Kde: Dolany

Kdy: 15. - 19. listopadu  2023 

Anotace: Duchovní cvičení pro všechny, kdo touží prohloubit vnitřní modlitbu a růst ve vědomí Boží Přítomnosti v každodenním životě. Každý den je zahranuta do programu přednáška P. Jacquese Philippa skrze video.

Důležité infromace: Součástí programu je jedna přednáška denně, osobní čas modlitby, rozjímání a adorace, společná liturgie, stolování spolu s Komunitou, možnost duchovního rozhovoru a zpovědi. Od středečního do sobotního večera jsou účastníci pozváni vstoupit do ticha, a tím se lépe disponovat pro Pánovo působení ve svém srdci.

Cena: Všechny náklady spojené s duchovním cvičením (ubytování, strava, režijní náklady) činí 3000,- Kč na jednoho účastníka. 

Web: zde

Přihlášky: zde