Katolická charismatická konference

6 - 10. července 2022 | Brno

"V něm je náš pokoj. . . " Ef 2, 14-22

Tradiční konference proběhne 6- 10. července 2022 na brněnském BVV výstavišti dle aktuálních epidemických podmínek vyhlášených vládou ČR.

Přihlašování na konferenci najdete zde.

Více informací na konference.cho.cz

Program konference

STŘEDA 6. července

12.00 - registrace v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV
19:00 - Mše sv. na BVV (P. Vojtěch Koukal) + Chapela

ČTVRTEK 7. července

9.00 - modlitba chval
9.45 - přednáška Usmíření v Kristu (Ef 2, 1-22 ) – Pavol Strežo
13.45 - divadelní představení nejen pro děti -(pavilon V)
15.00 - Svědectví o usmíření - moderuje Kateřina Lachmanová
16.15 - přestávka
16.45 - mše svatá (P.Pavel Šenkyřík)
18.00 - večeře (pavilon V)
19.00 - modlitba chval - Chapela (pav.F)
19.00 - divadlo pro dospělé – Jan Horák: Rybáři a synové(pav.V)

PÁTEK 8. července

9.00 - modlitba chval
9.45 - přednáška „Zpověď a Duch svatý“ - P.Josef Prokeš
10.30 - přestávka do 11.00 poté pokračování + adorace (komunita Blahoslavenství)
12.00 - oběd v pavilonu V
13.45 - divadelní představení nejen pro děti - (pavilon V)
15.00 - přednáška „Kdo je můj bližní?“ (Ef 2, 14-16) – Kateřina Lachmanová
16.15 - přestávka
16.45 - mše svatá (P. Bogdan Stepien)
18.00 - večeře v pavilonu V
19.30 - Modlitba za usmíření (Pavel Strežo)

SOBOTA 9. července

9.00 - modlitba chval
9.45 - přednáška „Patříme k Boží rodině" (Ef 2, 19) – P. Šebestián Smrčina
10.30 - přestávka do 11.00 ( svědectví, modlitba)
12.00 - oběd v pavilonu V
13.45 - divadelní představení nejen pro děti - (pavilon V)
15.00 - přednáška „Na Boží stavbě" ( Ef.2,19): charismata – Pavla Petrášková
16.15 - přestávka
16.45 - mše svatá (P. Vojtěch Kodet)
18.00 - večeře v pavilonu V
19.30 - modlitba rozeslání

NEDĚLE 10.7.

9.00 - modlitba chval
9.45 - přednáška „Šiřitelé pokoje“ (Ef 2, 17) – Milona von Habsburg
11.00 - mše svatá
12.30 - oběd v pavilonu V