Konference 7 vrchů

14. - 15. října 2022 | Praha

Místo: Hotel Olšanka, Praha

Přihláška a více informací: https://www.7vrchu.cz/

7 vrchů představuje klíčové oblasti služby ve společnosti: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média.
Chceme, aby do každé z těchto oblastí byly aplikované Boží principy, které by postupně přinesly pozitivní změnu do celé naší společnosti.

Bůh poslal Ježíše, aby vykoupil nejenom jednotlivce, ale i celé národy, způsob života, kulturu a prostředí, ve kterém žijeme. Poslal nás být světlem světa a solí země a zjevovat, jak krásné je žít v Jeho lásce a podle Jeho plánu.