Konference POSLANÝ

30. září - 1. října 2023 | Kroměříž

Kdy: 30. 9 . – 1. 10. 2023

Kde: DŮM KULTURY KROMĚŘÍŽ, Tovačovského 2828, Kroměříž

Anotace: Celá konference Poslaný je zaměřena na oblast služby, ať už pastorační či evangelizační. Je to čas formace, sdílení, inspirace a především čas modlitby,  kdy se chceme společně sjednotit v modlitbě a vyvýšit jméno Ježíš nad celou naší službou a nechat se Jím nanovo proměnit. Konference je určena pro všechny, kteří jsou aktivně zapojení do života našich farností, křesťanských společenství, sborů, spolků a skupin. Toužíme, aby tento čas byl především novým načerpáním pro každého služebníka.

Web: zde

Přihlašování: zde