Národní den modliteb

28. května 2023 | Betlémská kaple, Praha

Národní den modliteb

Kdy: 28. 5. 2023 od 15:00
Kde: Betlémská kaple, Praha 
Web akce: zde 

Milí bratři a sestry v Kristu,
nevíme, jak vnímáte současnou situaci v České republice vy, ale my ve svém duchu naléhavě prožíváme, že je třeba se společně modlit a přimlouvat.

Žijeme ve velmi turbulentní a nelehké době, která je plná strachu a obav, co se bude dít. My, Boží lid, máme být těmi, kteří přinášejí naději světu a jeho obyvatelům. To také děláme, ale zároveň jsme jako křesťané pod vlivem složitých událostí, které nás obklopují. V mnoha oblastech prožíváme strach a někdy jsme i rozděleni. 

Umíme se sjednotit v modlitbách? Dokážeme se společně před naším Bohem pokořit s vírou, že když k němu budeme volat, tak uzdraví naši zemi? (2. Par 7,14) V roce 2010 se v Betlémské kapli konal Světový den modliteb. Je to už třináct let. Když nedávno navštívil pastor KS Praha (region Střed) Petr Kácha s přáteli Betlémskou kapli, vzpomněl si na onen den. Vzpomínka byla tak silná, že ho naplnila Boží přítomnost, bázeň a také radost v Duchu svatém. Ptal se sám sebe: “Proč jsme přestali dělat Den modliteb?” Zároveň prožil naléhavé volání k modlitbám za celý národ.

Proto bychom vás rádi pozvali ke společným modlitbám během letniční neděle 28. května 2023 v 15 hodin do Betlémské kaple. Budeme vděční, když se k nám připojíte. Budeme se společně vroucně modlit za nové vylití Ducha svatého pro naši zemi, chválit i uctívat živého Boha, a přimlouvat se za Českou republiku, jak nás Bůh povede. V pokoře a jednotě jako Boží lid, protože víme, že velikou moc mají společné modlitby.

V Kristu,

Petr Kácha, David Loula, Jakub Sadílek, Petr Šimmer, Jiří Čihulka, Petr Sikora, Pavla Petrášková, Pavla Markupová, Petra Dominika Konečná, Alžběta Barošová, Petr Trantina, Bohuslav Zapadlo

Podpořte pořádání Národního dne modliteb na účtu Českých studní 2300302405/2010, variabilní symbol akce 567