New Dawn

17 - 21. srpna 2022 | Hájek

Katolické charismatické setkání inspirované atmosférou charismatické konference v anglickém Walsinghamu.

  • modlitba chval
  • přednášky
  • slavení eucharistie
  • modlitba za uzdravení
  • večer smíření
  • modlitba za vylití Ducha svatého

Více informací na www.newdawn.cz