Polož si mě na srdce jako pečeť - DC pro ženy

20. - 23. října 2022 | Dolany

Místo: Komunita Blahoslavenství Dolany

Přednášky a animace biblických tanců: sr. Lucia Kopasová, Věrka Kulišťáková

Toužíš jako nevěsta z Písně Písní spočinout na Božím srdci?

DC jsou určeny ženám, které přijedou poprvé i těm, které již v Komunitě obnovu pro ženy absolvovaly.  

Důležité informace pro účastnice duchovních cvičení: 

Součástí programu jsou přednášky, osobní čas adorace, modlitba tancem a gestem, společná liturgie, možnost duchovního rozhovoru a zpovědi. Od čtvrtka večera do soboty večera jsou účastníce pozvány vstoupit do ticha, a tím se lépe disponovat pro Pánovo působení ve svém srdci. Protože součástí programu jsou biblické tance, vezměte si s sebou vhodnou obuv (obuv, která drží na noze) a sukni, ve které se dobře tančí. Tance a gesta jsou prostředkem, který nám pomáhá uvědomit si Boží Přítomnost a pod Jeho pohledem nacházet svou důstojnost a krásu. 

Duchovní cvičení začínají vždy ve čtvrtek mší svatou v 18:00 a končí v neděli po obědě kolem 14:00.

Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek (odkaz na přihlášku níže). V případě, že se nemůžete zúčastnit setkání nebo duchovních cvičení, na které jste se přihlásily, včas nám to oznamte na e-mailovou adresu: akce@blahoslavenstvi.cz nebo telefonicky: 776041342

Pro vaši informaci uvádíme, že všechny náklady spojené s duchovním cvičením (ubytování, strava, režijní náklady) činí 2100,- Kč na jednoho účastníka. Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu Vám předem děkujeme. 

Přihlašujte se ZDE.