Seminář Obnovy v Duchu svatém

12. ledna - 30. března 2023 | Praha

Seminář Obnovy v Duchu svatém pořádá s. Dominika Konečná OSF, Marek Novák, manželé Beranovi a další

O co jde: Formační kurz k oživení víry kombinující osobní modlitbu, setkání s chválami, přednáškami a skupinkami a několik společných modliteb.

Cílem semináře je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu, otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a skrze jeho hlubší působení v životě se učit žít křesťanský život ne z vlastní síly, ale v síle Ducha svatého. 

Kdy: Od 12. 1. do 30. 3. 2023, každý čtvrtek od 18:30

Kde: kostel sv. Ignáce v Praze

Přihlášku naleznete zde.