Seminář Obnovy v Duchu svatém

5. října - 14. prosince 2023 | Ostrov

Seminář Obnovy v Duchu svatém pořádá Římskokatolická farnost Ostrov a Jáchymov a Nadační fond CREDO

O co jde: Formační kurz k oživení víry kombinující osobní modlitbu, setkání s chválami, přednáškami a skupinkami a několik společných modliteb.

Cílem semináře je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu, otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a skrze jeho hlubší působení v životě se učit žít křesťanský život ne z vlastní síly, ale v síle Ducha svatého. 

Kdy: Od 5. 10. do 14. 12. 2023, každý čtvrtek od 18:00

Kde: fara Ostrov

Přihlášku naleznete zde.