Seminář Obnovy v Duchu svatém

5. října 2023 - 18. ledna 2024 | PRAHA HOSTIVAŘ

Seminář Obnovy v Duchu svatém 

O co jde: Formační kurz k oživení víry kombinující osobní modlitbu, setkání s chválami, přednáškami a skupinkami a několik společných modliteb.

Cílem semináře je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu, otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a skrze jeho hlubší působení v životě se učit žít křesťanský život ne z vlastní síly, ale v síle Ducha svatého. 

Bližší informace včetně přihlašování: zde