Seminář Otcovo srdce - Ostrava

1. - 6. května 2024 | Ostrava

Seminář povedou manželé Hoxarovi.

Kdy: 1. - 6. května 2024

Kde: Ostrava

Anotace: Seminář Otcovo srdce se zaměřuje na zakoušení Boží otcovské lásky a zakořenění v identitě Božích synů a dcer. Program sestává z vyučování doplněného o osobní svědectví a modlitby za účastníky. Seminář povedou manželé Haxarovi, kteří pochází z Liverpoolu. Mají dvě dospělé děti a tři vnoučata. Více o jejich životě a cestě si můžeže poslechnout zde: http://www.tvlux.sk/archiv/play/5952 

Seminář je vhodný pro každého, nicméně doporučená minimální věková hranice je 15 let. Současně se mohou účastnit příslušníci všech církevních denominací. 

Svědectví účastníků si můžete přečíst zde: http://seminarotcovosrdce.sk/svedectva/ 

Semináře zaštiťuje a organizuje mezinárodní hnutí Mládež pro Krista.

Více informací a přihláška: zde