Seminář Otcovo srdce pro kněze

3. – 8. října 2022 | Želiv

Seminář povede Robert a Vicky de Hoxar z Anglie a český tým Otcova srdce.


V případě nemožnosti příjezdu přednášejících z Anglie, povede seminář český tým.

Přihlášky zde: