Seminář Otcovo srdce - Vranov

3. - 8. října 2024 | Vranov

Seminář povede český tým Otcova srdce.

Kdy: 3. - 8. října 2024

Kde: Vranov

Anotace: Seminář Otcovo srdce se zaměřuje na zakoušení Boží otcovské lásky a zakořenění v identitě Božích synů a dcer. Program sestává z vyučování doplněného o osobní svědectví a modlitby za účastníky, přičemž jej povede český a slovenský tým Otcova srdce.

Seminář je vhodný pro každého, nicméně doporučená minimální věková hranice je 15 let. Současně se mohou účastnit příslušníci všech církevních denominací. 

Svědectví účastníků si můžete přečíst zde: http://seminarotcovosrdce.sk/svedectva/ 

Semináře zaštiťuje a organizuje mezinárodní hnutí Mládež pro Krista.

Více informací a přihlášku najde na webových stránkách Otcova srdce zde.