Seminář Otcovo srdce - Želiv

17. - 22. března 2022 | Želiv

Seminář povede česko-slovenský tým Otcova srdce.

Více informací včetně možnosti přihlášení: https://www.farnostzeliv.cz/?page_id=2784