Týdenní seminář Život v Duchu podle P. Sieverse

12. - 18. června 2022 | Vranov

Seminář Život v Duchu podle P. Sieverse. proběhne formou týdenních exercicií 

12.-18. června v Duchovním centru na Vranově u Brna

Cílem semináře je pomoci účastníkům otevřít se novému, hlubšímu vylití Ducha svatého a zakusit jeho působení ve svém životě. K předpokladům tohoto naplnění Duchem patří odřeknutí se zla, smíření se s Bohem i s lidmi a odevzdání života pod vládu Ježíše jako svého Spasitele a Pána. V centru semináře však nestojí aktivita člověka směrem k Bohu, nýbrž Boží působení v člověku a pro člověka. Seminář vychází z tradice charismatické obnovy, mnohým lidem již umožnil prohloubit zásadním způsobem život s Bohem.

Seminář povede jej P. Bogdan Stepien spolu s týmem. Účast na celém týdnu je nutnou podmínkou. 

Předpokládaná cena je 4400-5600 Kč podle typu ubytování a včetně plné penze. Lze také požádat o slevu, anebo naopak přispět větší částkou. V případě projeveného zájmu se pokusíme zajistit i hlídání pro děti. 

Chcete-li se zúčastnit, vyplňte přihlášku, kterou si můžete stáhnout zde.

Vyplněnou přihlášku pošlete nejpozději do 25.5.2022 na adresu:  seminar@cho.cz