Seminář Život v Duchu pro mládež

16. února - 1. června 2023 | Praha

Seminář Život v Duchu pro mladé ve věku 15 - 25 let

O co jde: Formační kurz k oživení víry kombinující osobní modlitbu, setkání s chválami, přednáškami a skupinkami a několik společných modliteb.

Kdy: Od 16. 2. do 1. 6. 2023, každý čtvrtek od 19 do 21 hodin
(s výjimkou 16. 3. - jarní prázdniny a 6. 4. - Zelený čtvrtek)

Kde: Domov mládeže KDS, Černá 14, Praha 1

Přihlášky: Do 31. 1. 2023 zde

Za organizační tým,
Pavla Petrášková, Alžběta Barošová, Pavla Strettiová