Sinai camp

14. - 20. srpna 2023 | Mariahilf u Zlatých Hor

Kde: Kostel a přilehlý areál poutního kostela Panny Marie Pomocné (Mariahilf)
u Zlatých Hor

Kdy: 14. - 20. srpna, 2023

Anotace:  ,,A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinai a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku.‘‘ (Ex 24, 16). 

Možná cítíš, že v životě potřebuješ udělat nový krok, že tvoje víra potřebuje umělé dýchání a masáž srdce, že by věci mohly jít lepším směrem… pokud ano, tak Sinai pro Tebe může být odpovědí. Kromě kvalitních přednášek, modlitby, workshopů, se můžeš ve skupinách a diskusích seznámit s mnoha vrstevníky a prožít jedinečný týden plný zážitků. Je ti 15-20 let a chceš vystoupit na vrchol? Tak vzhůru!

Web: zde

Přihlašování: zde