Velikonoce 2024 společně s komunitou (16-30 let)

28. - 31. března 2024 | Tuchoměřice

VELIKONOCE 2024 SPOLEČNĚ S KOMUNITOU (16-30 LET)

Kde: komunitní klášter v Tuchoměřicích 

Kdy: 29. - 31. března 2024

Informace: Pro mladé od 16ti do 30ti let. Společně budeme slavit liturgii, kterou si sami připravíme. Čas na zpěv a hudbu, na povídání a přednášky, na modlitbu i osobní čas s Pánem a s Biblí. Netradiční křížová cesta. V programu bude povídání o tom, kým je Bůh a Pán Ježíš, co pro nás udělal, co je to společenství a co to znamená být křesťanem. Dále hry, OSLAVA vzkříšení, hudba a tanec a spousta překvapení. 

Cena: Doporučený příspěvek je mezi 1700 – 2200 Kč. Zvýšením svého příspěvku k horní hranici pomůžete mladým, kteří nemohou víkend zaplatit.

Finance by neměly být po domluvě překážkou účasti na formaci!

Web: zde

Přihlášky: zde