Katolická charismatická obnova

Společenství všech členů charismatické rodiny,
v níž se projevuje mocná přítomnost Ducha svatého pro dobro celé církve. 

Katolická charismatická obnova je obnovný proud, který je plně součástí katolické církve. Nejde o církevní hnutí v plném smyslu slova – nemá zakladatele ani představené, neexistuje v ní žádné oficiální členství. Ty, co se považují za součást charismatické obnovy, spojuje zkušenost hlubšího vylití Ducha svatého, někdy nazývaného jako křest v Duchu svatém. Tato zkušenost, přestože může být prožitá různorodě, vede člověka v první řadě k velmi osobnímu, živému vztahu s Bohem Otcem, Synem a Duchem svatým. Spolu s ním pak proměňuje i další oblasti života křesťana; přináší obnovený život modlitby, radost z oslavy Boha, otevřenost pro Boží nadpřirozené působení, hlubší porozumění Písmu, touhu sdílet evangelium a rozvoj používání charismat.

Služby katolické charismatické obnovy

Články a novinky

Chystané akce

Jak slyšet Boží hlas

Jak slyšet Boží hlas

Zveme Vás na konferenci Jak slyšet Boží hlas s Petem, kterou připravujeme pro každého, kdo chce odhalit způsoby, jakými k nám Bůh dnes promlouvá.

Velikonoce 2024 společně s komunitou (16-30 let)

Velikonoce 2024 společně s komunitou (16-30 let)

Přijeď s námi prožít Vzkříšení našeho Pána.

Dunamis: Ježíšova služba uzdravování

Dunamis: Ježíšova služba uzdravování

Prozkoumejte Ježíšovu službu uzdravování jako vzor pro modlitbu za fyzické i vnitřní uzdravení. Jděte hlouběji do porozumění toho, jak funguje služba uzdravování.

Doporučujeme z knih

Buďte nám nablízku

Pokud chcete dostávat pravidelný informační email s událostmi katolické charismatické obnovy či nového čísla časopisu Effatha, zaregistrujte svůj email.