Katolická charismatická obnova

Společenství všech členů charismatické rodiny,
v níž se projevuje mocná přítomnost Ducha svatého pro dobro celé církve. 

Katolická charismatická obnova je obnovný proud, který je plně součástí katolické církve. Nejde o církevní hnutí v plném smyslu slova – nemá zakladatele ani představené, neexistuje v ní žádné oficiální členství. Ty, co se považují za součást charismatické obnovy, spojuje zkušenost hlubšího vylití Ducha svatého, někdy nazývaného jako křest v Duchu svatém. Tato zkušenost, přestože může být prožitá různorodě, vede člověka v první řadě k velmi osobnímu, živému vztahu s Bohem Otcem, Synem a Duchem svatým. Spolu s ním pak proměňuje i další oblasti života křesťana; přináší obnovený život modlitby, radost z oslavy Boha, otevřenost pro Boží nadpřirozené působení, hlubší porozumění Písmu, touhu sdílet evangelium a rozvoj používání charismat.

Služby katolické charismatické obnovy

Články a novinky

Chystané akce

Konference CHARIS

Konference CHARIS

Konference CHARIS v Brně

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce - červenec 2024

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce - červenec 2024

Ignaciánská duchovní cvičení v tichu vytvářejí prostor pro osobní zkušenost víry a pro odpověď na Ježíšovo volání.

Letní Kána pro páry 2024

Letní Kána pro páry 2024

Kána je týdenní setkání, organizované Komunitou Chemin Neuf.

Doporučujeme z knih

Buďte nám nablízku

Pokud chcete dostávat pravidelný informační email s událostmi katolické charismatické obnovy či nového čísla časopisu Effatha, zaregistrujte svůj email.